Milieubeleidsverklaring

Hostellerie Kemmelberg stelt alles in het werk om haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken en de gevoerde activiteiten zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Ze communiceert hierover met haar gasten en andere stakeholders zodanig dat eenieder op de hoogte is van de gevoerde milieupolitiek en kan meewerken aan deze milieu-doelstellingen. HMK onderschrijft volledig alle doelstellingen, procedures, enzovoort zoals vastgelegd in de Groene Selutel. Zo bijvoorbeeld controleert, voorkomt en beperkt HMK alle afvalstromen, het waterverbruik en het energieverbruik. Het behalen van de Groene Sleutel is een van de topprioriteiten van 2015.

 

Zowel het management als alle medewerkers van HMK nemen de taak op zich om de milieubelasting te beheersen en de milieurisico’s te beperken. De zorg voor het milieu is een structureel onderdeel van de bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers voeren hun taken uit in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het beleid van de onderneming.

HMK voldoet aan de Vlaamse milieuwetten en –voorschriften, maar wil ook een stap verder gaan. Ons bedrijf registreert water- en energieverbruik om op basis van deze gegevens zowel de infrastructuur als het beleid continu te verbeteren en zuiniger te maken. We zetten ons in om afval te minimaliseren en de impact op lucht, water en bodem als gevolg van onze bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. We leiden onze medewerkers op om mee zorg te dragen voor het milieu.

Om ons beleid consequent en overal in de organisatie toe te passen, heeft HMK besloten om de vereiste maatregelen in het kader van De Groene Sleutel in te voeren.

Developed by DigitalMind | Powered by Exopera